การสื่อสารการตลาด 6 เครื่องมือ บูรณา ทฤษฎี

การสื่อสารการตลาด
Click to rate this post!
[Total: 1866 Average: 5]

การสื่อสารการตลาด

การสื่อสารการตลาดคืออะไร

เคยเกิดคำถามกันรึเปล่าคะว่า ทำไมสินค้าอย่าง Louis Vuitton นอกจาก ราคาของสินค้า ถึงทำให้เรารู้สึกว่าเป็นสินค้าที่หรูหราไฮโซ หรือ การบริการ ของสายการบินไทย ที่ให้ความรู้สึกว่าถ้าเลือกบินกับการบินไทย เราจะได้รับ บริการแบบ Smooth as silk และ ถ้านึกถึงเครื่องดื่มชาเขียว ทำไมต้องโออิชิ รวมถึงทำไมโทรศัพท์มือถือ iPhone สามารถสร้างปรากฏการณ์ AppleFever ไปทั่วโลกได้

 

ในสถานการณ์ปัจจุบันสินค้าและบริการทุกประเภทมีการแข่งขันทางการตลาดสูงขึ้นทำให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการหลายอย่างๆ ต้องพยายามสร้างภาพลักษณ์เพื่อเป็นการ เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้า โดยใช้การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ ต่างๆเป็นตัวดึงดูดผู้บริโภคให้เกิดความอยากได้อยากมีในสินค้าหรือบริการเหล่านั้น สิ่งเหล่านี้เราเรียกว่า “การสื่อสารทางการตลาด” หรือ Marketing Communication

 

การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) กับ การสื่อสารทางการตลาด(Marketing Communication) และ การตลาด (Marketing) กับ การสื่อสาร
ทางการตลาด (Marketing Communication) มีความแตกต่างกันอย่างไร?

ในประเทศไทย สาขาทางด้านสื่อสารมวลชนหรือนิเทศศาสตร์เป็นที่รู้จักกันดีมากว่า 30 ปี อีกทั้งบุคคลากรที่ทำงานในวงการบันเทิงส่วนใหญ่เรียนจบด้านสื่อสารมวนชนไม่ว่าจะเป็นสายงานโทรทัศน์ วิทยุ การสร้างภาพยนตร์ นักข่าวหรือแม้แต่ครีเอทีฟ ซึ่งทำให้คนส่วนใหญ่พอทราบว่าด้านสื่อสารมวลชนต้องเรียนเกี่ยวกับอะไร

 

ในส่วนของการทำงานถ้าจะพูดว่า นักสื่อสารการตลาดกับนักสื่อสารมวลชนทำงานร่วมกันก็น่าจะถูกต้องในเชิงของการสร้างสินค้าหรือบริการให้เป็นที่รู้จักกันอย่างขว้างขวางกับกลุ่มตลาดเป้าหมายส่วนวัตถุประสงค์หลักของนักการตลาดคือ เพื่อสร้างยอดขายให้กำไร แต่วัตถุประสงค์
หลักของนักการสื่อสารการตลาดคือเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและสร้างความสัมพันธ์ ในระยะยาวระหว่างตราสินค้าและลูกค้า ขยายความให้ชัดเจนคือเมื่อมีการสื่อสารการตลาดจะมีคำว่าการสร้างตราสินค้า (Branding) เข้ามาเกี่ยวข้อง หัวใจของนักสื่อสารการตลาดคือการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง ถูกช่องทาง ถูกเวลา และถูกกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้การสื่อสารที่ถูกส่งออกไปนั้นมีประสิทธิผลที่สุด ยอดขายและกำไรจะตามมาเมื่อการสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพ

ในมุมมองทางธุรกิจ สายงานทางด้าน Marketing Communication หรือการสื่อสารทางด้านการตลาด หลายคนมองว่าคนทำการตลาดก็สามารถทำงานทางด้านสื่อสารการตลาดได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว เนื้อหาของการทำการสื่อสารการตลาดจะเน้นที่วัตถุประสงค์ของการสื่อสารเป็นหลักเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจถึงตราสินค้า สินค้าและบริการได้ตรงตามที่ผู้ผลิตต้องการจะสื่อสารให้ผู้บริโภคได้รับรู้ ไม่ว่าจะสื่อสารด้วยคำพูด รูปภาพ หรือ รูป รส กลิ่น เสียง หรือที่เรียกว่าภาพลักษณ์ เป็นหน้าที่ของนักสื่อสารการตลาดที่ต้องวางแผนและประยุกต์เครื่องมือสื่อต่างๆให้ส่งสารถึงลูกค้าได้อย่างถูกต้องโดยที่เครื่องมือต่างๆในการสื่อสารเพื่อนำเสนอข้อมูลและชักจูงลูกค้าให้รู้จักสินค้านั้นจะเป็นช่องทางคล้ายกับที่นักสื่อสารมวลชนใช้

ซึ่งเครื่องมือหลักที่นักสื่อสารการตลาดใช้มีทั้งหมด 6 ช่องทาง คือ
  1. การโฆษณา (Advertising)
  2. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
  3. การสื่อสารการตลาดทางตรง (Direct Marketing Communication)
  4. การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการตลาด (Sales Promotion Communication)
  5. สื่อสารแบบส่วนตัว (Personal Communication)
  6. การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด (Sponsorship and Event)

คำค้น : แบบ บูร ณา คือ ทฤษฎี เครื่องมือ กลยุทธ์ แบบ บูร ณา การ กระบวน เครื่องมือ สื่อสาร การ ตลาด แผน กลยุทธ์ หมาย ถึง ตลาด วิทยุ สื่อสาร มือ สอง ตัวอย่าง แผน แบบ บูร ณา การ หมาย ถึง วิจัย วิจัย กลยุทธ์ แบบ ครบ วงจร หมาย ถึง คณะ นิเทศศาสตร์ สาขา สื่อสาร การ ตลาด สมัคร งาน สื่อสาร การ ตลาด วัตถุประสงค์ เครื่องมือ แบบ บูร ณา การ แนวคิด ปริญญา โท สื่อสาร การ ตลาด เครื่องมือ สื่อสาร ทางการ ตลาด สื่อสาร การ ตลาด คือ ป โท สื่อสาร การ ตลาด การ วางแผน หลัก ความ หมาย ของ แบบ ผสมผสาน ตลาด วิทยุ สื่อสาร imc กระบวน เครื่องมือ สื่อสาร การ ตลาด มี อะไร บ้าง กลยุทธ์ แบบ บูร ณา การ เครื่องมือ คือ อะไร ทฤษฎี กระบวนการ ติดต่อ สื่อสาร ทางการ ตลาด สื่อสาร การ ตลาด ปริญญา โท หา งาน สื่อสาร การ ตลาด คือ วัตถุประสงค์ ของ แบบ บูร ณา การ imc งาน สื่อสาร การ ตลาด แบบ บูร ณา การ คือ

 

ที่มา:sites.google.com/site/groupmarketingsites

ปก Cloud Computing จัดการธุรกิจ

ใช้งานเทคโนโลยี Cloud Computing จัดการธุรกิจ

Cloud Computing มีอะไรบ้าง ประเภทของ cloud computing คุณสมบัติของ cloud computing model การให้บริการ cloud computing มี 3 ประเภทคือ ประโยชน์ของ cloud computing Cloud Computing คือ การประยุกต์ใช้ cloud computing ในด้านธุรกิจ ข้อดีของ cloud computing คือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไทย 10 ประกอบ อาชีพ ดำรงชีวิต

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหมาย ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเข้าใจ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทของภูมิปัญญาไทย ตัวอย่างภูมิปัญญาไทย
หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอํานาจ 7 โอนรถ ทั่วไป ที่ดิน ขนส่ง WORD

หนังสือมอบอํานาจ หนังสือมอบอำนาจ ตัวอย่างหนังสือมอบอํานาจบริษัท วิธีเขียนหนังสือมอบอํานาจ บุคคลทั่วไป ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ เอกสารสูญหาย
ปก การตลาดออนไลน์

การทําการตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง เบื้องต้น

การทําการตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ ทําอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์เบื้องต้น แผนการตลาดออนไลน์ ตัวอย่าง การตลาดออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล
ปก การจัดการธุรกิจออนไลน์

การจัดการธุรกิจออนไลน์ แนวคิด มีขั้นตอนอะไรบ้าง

การจัดการธุรกิจออนไลน์ หมายถึง การทําธุรกิจออนไลน์ มีอะไรบ้าง แนวคิด การทําธุรกิจออนไลน์ การทําธุรกิจออนไลน์ มีขั้นตอนอะไรบ้าง วิธีการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ การทําธุรกิจออนไลน์ คือ หลักการบริหารร้านค้า วิธีการสร้างธุรกิจใหม่มี 3 วิธี
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เสีย 7% ภายในกี่วัน VAT ในอัตรา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายในกี่วัน VAT 10 คืออะไร ภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่เปอร์เซ็น รายได้เท่าไรต้องจด VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ปัจจุบันเก็บในอัตราใด ใครจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายมีดังนี้ Tax คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดยังไง ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ ฐานภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร VAT 0 กับ Non VAT สถานที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มคือที่ใด บุคคลธรรมดา จด vat หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ รายได้เกิน 8 ล้าน แต่ไม่ได้จด vat สาขา SBT คือ บริษัท ไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม กับโรคโควิด หนังสือ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีบำรุงท้องที่คืออะไร หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร ภาษีโรงเรือนและที่ดินคืออะไร ภาษีสรรพสามิต คืออะไร ภาษีซื้อ หมายถึง

ทํานายความฝันเห็นงู 7 เลขเด็ด งูกัด เหลือมตัวใหญ่

ฝันเห็นงูเลขเด็ด ฝันเห็นงูใหญ่เลขเด็ด ฝันเห็นงูกัด ฝันเห็นงูเหลือมตัวใหญ่ ฝันเห็นงู1ตัว ฝันเห็นงูตัวใหญ่ 1 ตัว ฝันเห็นงูเลื้อยมาหา ฝันเห็นงูหลายตัว เลขเด็ด
ปก การเริ่มต้นเป็นนักธุรกิจ

การเริ่มต้นเป็นนักธุรกิจ smes ปฏิบัติอย่างไร

การเริ่มต้นเป็นนักธุรกิจ smes ต้องปฏิบัติอย่างไร วิธีการวางแผนทางการเงินสำหรับธุรกิจมี 2 ลักษณะ วิธีการสร้างธุรกิจใหม่มี 3 วิธี การบริหาร การเงิน ในธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ควร ปฏิบัติ อย่างไร วิธี เก็บเงิน ธุรกิจส่วนตัว แนวคิดในการเริ่มต้นธุรกิจขนาดย่อม เงินสด ในทาง ธุรกิจ คือ การวางแผนทางการเงินหมายถึงอะไร และมีลักษณะอย่างไรบ้าง

Leave a Comment

Scroll to Top