การศึกษาต่อควรถามตนเองให้ได้ก่อนการตัดสินใจไป

[Total: 0    Average: 0/5]

การศึกษาต่อมีความจำเป็นต่อนักเรียน นักศึกษาต่ออย่างมาก ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกควรมีหลักการวิเคราะห์รายละเอียดดังนี้

  1. อะไรคือ Passion ของเรา อะไรคือสิ่งที่เราชื่นชอบ ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยถามตนเองว่ามีความชื่นชอบอะไร ถนัดสิ่งใด หากไม่รู้ก็ควรถามผู้ที่ใกล้ชิดให้เข้ามาช่วยตัดสินใจหรือมาช่วยวิเคราะห์บุคลิกว่าเหมาะสมกับสิ่งใดเพราะบางครั้งคุณอาจจมองไม่เห็นก็ได้ ให้นำข้อมูลมาช่วยตัดสินใจอีกครั้งก็ได้
  2. สายงาน ที่เราสนใจนี้มีโอกาสก้าวหน้ามากน้อยแค่ไหน อย่ามองเพียงแค่ระยะสั้นหรือมองเพียงแค่เงินเดือนเท่านั้น เพราะโอกาสก้าวหน้าและความเจริญในหน้าที่การงานควรดูนานๆหรือสังเกตรุ่นพี่ที่ได้ทำงานในสายอาชีพนั้นว่าเป็นอย่างไร
  3. ที่ไหนเปิดสอน วิชานี้บ้าง และมหาวิทยาลัยนั้นตั้งอยู่ตรงไหน เพื่อสำรวจค่าครองชีพว่าสูงหรือต่ำ สามารถเดินทางได้สะดวกมากน้อยแค่ไหน เช่นเลือกการศึกษาต่อสาขาการตลาดและแฟชั่นการอาศัย หากอยู่ในเมืองก็อาจจะทำให้เรานั้นซึมซับได้ดี
  4. รวมค่าใช้จ่าย ทั้งหมดว่าเป็นเท่าไร รวมถึงค่าใช้จ่ายในส่วนค่าเทอม ค่าเดินทาง ค่ากิน หากเลือกเรียนในเมืองหลวงก็จะต้องแพงกว่าหลายเท่าตัวควรคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆไว้ลวงหน้าเพื่อจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาเปรียบเทียบเพื่อให้ได้ข้อสรุป
  5. ปริมาณงาน จะหนักหรือไม่ หากต้องเรียนและทำงานควบคู่กัน เพื่อไม่ให้ต้องกระทบกับการเรียน โดยเฉพาะคุณไม่ได้เลือกเรียนสาขาที่ถนัดจำเป็นต้องทุ่มเทเวลาไปกับการอ่านบทความ
  6. คนอื่น ที่เรียนสาขานี้มีความคิดเห็นอย่างไร เป็นการสำรวจหาข้อมูลต่างๆว่ารุ่นพี่ที่จบออกมาแล้วประสบความสำเร็จได้มากหรืออยู่นิ่งกับที่ไม่เห็นถึงความเจริญในหน้าที่การงาน
  7. จบ แล้วจะมีงานรองรับไหม ถ้าไม่มีจะทำอย่างไร เชื่อว่าเป็นคำถามที่หลายคนกังวลใจควรดูจากสถิติจากพนักงานทั่วไปว่ามีตลาดแรงงานนั้นสายอาชีพนี้ล้นตลาดหรือไม่

การศึกษาต่อควรเลือกจากความถนัดและความสามารถของตนเองที่มีอยู่ เพราจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขในการเรียนรู้และสุขในสิ่งที่จะทำ ผลของงานก็จะออกมาดีเช่นกัน

ใส่ความเห็น