การริบหุ้นกรณีผู้จองซื้อหุ้นไม่นำเงินมาชำระค่าหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดมีวิธีการดังนี้

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_316305017

ในกรณีที่บริษัทเปิดให้จองหุ้น บริษัทส่งหนังสือไปยังผู้จองหุ้น ให้ส่งเงินค่าหุ้นมาชำระภายในกำหนดที่เรียกเก็บ ถ้าผู้จองไม่นำเงินค่าหุ้นมาชำระภายในกำหนด บริษัทจะต้องทำการริบหุ้นแล้วปฏิบัติตามวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
1).ริบหุ้นผู้จองซื้อหุ้นที่ผิดนัดได้ชำระแล้วทั้งจำนวน
2).ออกใบหุ้นให้เท่ากับจำนวนเงินที่ได้ชำระค่าหุ้นมาแล้วเต็มมูลค่า
3).คืนเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ผิดนัดด้วยจำนวนเงินที่ชำระมาแล้วทั้งจำนวน
4).คืนเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ผืดนัดด้วยจำนวนเงินที่ได้ชำระค่าหุ้นแล้ว หักด้วยผลขาดทุนและค่าใช้ยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการนำหุ้นที่ริบออกจำหน่ายอีก

(Visited 4 times, 1 visits today)

Related posts:

การตลาดออนไลน์สามารถทำได้ด้วยช่องทางใดบ้าง
เรียนรู้ความหมายของการทำบัญชี
รายการที่ต้องมีในใบกำกับภาษี
หุ้นส่วนถึงแก่ความตาย ห้างหุ้นส่วนจะต้องเลิกกิจการและทำการชำระบัญชี
การออมเป็นการฝึกวินัยให้กับตัวเอง เพื่อที่จะสามารถมีเงินออม
บัญชีภาษีอากร กับบัญชีการเงิน แตกต่างกันอย่างไร
การเช่าซื้อ หมายถึง ความหมายของการเช่าซื้อ
อาหารที่รับประทานแล้วสวย
ห้ามพลาดแฟชั่นทรงผมมาแรงปี 2017
ประโยชน์ของการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต
สูตรทางบัญชี คำนวณหา ส่วนของผู้ถือหุ้น สูตรหา ส่วนของผู้ถือหุ้น
เหตุผลที่มักนำมาอ้างจนเลิกล้มการออมเงิน
ทุนจดทะเบียน บริษัท ขั้น ต่ำ
การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม แล้วออกฉบับใหม่ ทำอย่างไร
การสะสมเงินกองทุน

ใส่ความเห็น