การประเมินจัดเก็บภาษีอากร สามารถทำได้อย่างไรบ้าง?

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_162439865

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี

การประเมินจัดเก็บภาษีอากร สามารถทำได้ 4 วิธี ดังนี้

การประเมินภาษีด้วยตนเอง ภาษีอากรส่วนใหญ่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรจะทำการประเมินตนเอง และยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีอากรตามจำนวนที่ต้องชำระ ภายในระยะเวลาและสถานที่ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้
2 การประเมินภาษีโดยเจ้าพนักงาน เป็นวิธีที่ให้ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อแสดงรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการคำนวณภาษีอากรต่อเจ้าพนักงาน แต่ผู้เสียภาษียังไม่ต้องชำระภาษี ณ ตอนนั้น ซึ่งจะต้องรอเจ้าพนักงานตรวจสอบรายละเอียดจนเสร็จเสียก่อน จากนั้นเจ้าพนักงานก็จะทำการประเมินภาษีและแจ้งให้ผู้เสียภาษีได้ทราบเพื่อให้มาชำระภาษีภายในวันและสถานที่ที่กำหนดไว้
3 การประเมินภาษีโดยการหักภาษี ณ ที่จ่าย มีอยู่หลายกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ผู้จ่ายเงินเป็นผู้ดำเนินการหักภาษีจากจำนวนเงินที่จ่าย แล้วนำส่งต่อเจ้าพนักงานภายในระยะเวลาที่กำหนด ภาษีที่ถูกหักไว้นี้จะถือว่าเป็นเครดิตของผู้มีหน้าที่เสียภาษี และเมื่อถึงกำหนดเวลาผู้มีหน้าที่เสียภาษีอาจจะได้รับเงินคืน ถ้าภาษีที่ถูกหักไว้เกินกว่าจำนวนภาษีที่จะต้องเสีย

4 การชำระภาษีล่วงหน้า หมายถึง การชำระภาษีก่อนที่จะถึงกำหนดยื่นรายการ ภาษีที่ชำระจะถือว่าเป็นเครดิตภาษีในการชำระภาษีเมื่อถึงกำหนดยื่นรายการ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ที่มีเงินได้จะเดินทางไปต่างประเทศ  ก็จะต้องทำการเสียภาษีเงินได้ก่อนถึงกำหนดยื่นรายการ ถึงจะสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

แล้วพบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

(Visited 12 times, 1 visits today)

Related posts:

อัตราค่าใช้จ่ายในการผลิตอัตราเดียว
Going Beyond Amazon: A New Model for Authors, Retailers, and Publishers
การประสบความสำเร็จทางการตลาดกับธุรกิจเครือข่าย
วิธีจัดการปัญหาภายในบ้านด้วยตัวเราเอง
การปริวรรตเงินตราระหว่างประเทศ
บัญชีครัวเรือน
ใครมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลบ้าง?
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อการประหยัดค่าโทรศัพท์
บันทึกบัญชี แบบ Fob นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
วิธีการและแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตที่นิยมใช้กันมากและแพร่หลาย
โรคภูมิแพ้กับการรักษาด้วยแพทย์ทางเลือก
การตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม ทำให้เกิดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน ความหมาย คือ
การตีราคาสินค้าคงเหลือของอุตสาหกรรม
Audio Tour App Detour Steers You Away from the Typical Tourist Traps

ใส่ความเห็น