การประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

[Total: 0    Average: 0/5]

          การประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบในปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือทางการเงินอีกรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากความคุ้มครองจากการจัดทำประกันในทุก ๆ รูปแบบ บ่งบอกว่าจะสามารถช่วยบรรเทาสภาวะทางการเงินหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย หรือแม้กระทั่งการประสบอุบัติเหตุในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นกับร่างกายของมนุษย์เราทุกคน เพราะประกันชีวิตมีหน้าที่ชดเชยค่ารักษาพยาบาล พร้อมทั้งค่าเสียหายในหลากหลายรูปแบบตามกำหนด

shutterstock_155847956

ซึ่งเป็นผลมาจากการประสบอุบัติเหตุ หรือแม้กระทั่งการเกิดอาการเจ็บป่วยในแต่ละครั้งโดยตรง และเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่า ค่ารักษาพยาบาลโดยส่วนใหญ่ จะเป็นจำนวนเงินที่มีอัตราสูงมาก ส่งผลให้กระทบต่อสภาวะทางด้านการเงินในรายบุคคลได้อีกเช่นเดียวกัน ยิ่งถ้าหากเป็นสภาวะกระทบต่อการเงินทางด้านครอบครัวด้วยแล้ว ก็จะยิ่งเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ยาก ตัวอย่างเช่น ผู้ประสบอุบัติเหตุหรือผู้เจ็บป่วยในครั้งนั้น เป็นผู้ที่มีรายได้หลักของครอบครัวเสียส่วนใหญ่ จนไม่สามารถประกอบอาชีพในระยะเวลาปัจจุบันได้ แต่เมื่อใดที่ผู้ประสบอุบัติเหตุหรือผู้เจ็บป่วย ได้มีการจัดทำประกันชีวิตเอาไว้ ก็เปรียบเสมือนมีเครื่องมือทางการเงินอยู่ในมือ ซึ่งประกันชีวิตหรือเครื่องมือทางการเงินที่ว่านี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ดังกล่าวนี้ได้เป็นอย่างดี ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียว และนี่ก็คือที่มาของการกล่าวถึงการติดต่อทำประกันชีวิต ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือทางการเงินที่มนุษย์เราทุกคนสามารถคัดสรร หรือทำการเลือกให้กับตนเองพร้อมทั้งบุคคลในครอบครัวได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้การทำประกันชีวิตในครั้งนั้น เป็นผลประโยชน์หรือสร้างประโยชน์ได้อย่างเต็มที่อย่างที่คุณต้องการ

(Visited 6 times, 1 visits today)

Related posts:

ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่า เช่าซื้อ และขายผ่อนชำระ
การตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม ทำให้เกิดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ชำระภาษีด้วยวิธีใดบ้าง
ความเห็นของผู้สอบบัญชี
จบบัญชี ทำงานอะไร
การตลาดสำหรับคนรุ่นใหม่
ทำไมจึงต้อง จดทะเบียนบริษัท มีความจำเป็นแค่ไหน
ใครบ้างที่ต้องใช้ข้อมูลทางการบัญชี?
แนวทางการส่งเสริมให้บุตรหลานบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อเป็นรากฐานทางการเงินในอนาคต
ดีเดย์ 20 ตุลาคม 2558 กองทุนประกันสังคม เพิ่มสิทธิประโยชน์ ไม่เก็บเงินสมทบเพิ่ม
แนะนำสูตรสครับที่ทำเองได้ง่ายๆ ขัดผิวขาวที่ถือว่าดีที่สุด
การออมเป็นการฝึกวินัยให้กับตัวเอง เพื่อที่จะสามารถมีเงินออม
สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสานที่ต้องไปซักครั้งในชีวิต
จุดต่าง หจก กับ บริษัท
เรียนรู้หลักการและความหมายของการทำบัญชี

ใส่ความเห็น