การบันทึกรายการบัญชีระบบต้นทุนงานช่วงเพื่อรวบรวมต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_281582306

การบันทึกรายการบัญชีระบบต้นทุนงานช่วงจะมีขั้นตอนเหมือนกับระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ ระบบบัญชีต้นทุนงานช่วงใช้รายงานต้นทุนการผลิตเป็นบัญชีย่อยของบัญชีงานระหว่างทำ เพื่อรวบรวมต้นทุนการผลิตสำหรับช่วงเวลาหนึ่งแยกเป็นของแต่ละแผนกผลิต การนำบัตรต้นทุนงานมาใช้เป็นบัญชีย่อย ของบัญชีงานระหว่างทำในระบบต้นทุนงานสั่งทำ หรือ การนำรายงานต้นทุนการผลิตมาใช้เป็นบัญชีย่อยของบัญชีงานระหว่างทำในระบบต้นทุนงานช่วงจะมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ รวบรวมต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

ใส่ความเห็น