การบัญชีนั้นสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ แล้วทำไมต้องทำบัญชี

[Total: 0    Average: 0/5]

การบัญชีนั้นได้เข้ามามีบทบาทในการรวบรวมข้อมูลและเป็นตัวช่วยให้ผู้บริหารนั้นสามารถตัดสินใจในทางธุรกิจได้ ซึ่งกระบวนการทางด้านการทำบัญชีนั้นเป็นส่วนที่สำคัญต่อการทำธุรกิจอย่างมากและมีประโยชน์หลายด้าน คือ

1.เป็นหลักฐาน ในการอ้างอิงเช่นใครเป็นผู้ทำบัญชี มีการเบิกจ่ายเมื่อใด

2.ช่วยให้ง่ายต่อการตรวจสอบ เมื่อเกิดปัญหาก็สามารถตรวจสอบได้ทันทีเช่นปัญหาการทุจริตหรือเริ่มรู้สึกถึงความไม่โปร่งใส

3.ช่วยให้ทราบถึงผลการดำเนินงาน ที่ผ่านมาว่ามีผลกำไรหรือขาดทุนหรือมีหนี้สินเท่าไร

4.ช่วยให้การตัดสินใจนั้นมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้นจากสถิติข้อมูลที่ได้เก็บรวมรวบไว้อย่างละเอียด

5.ช่วยควบคุม รักษาสินทรัพย์ในธุรกิจ

6.ช่วยป้องกัน ความผิดพลาดในการทำงานหรือการวางแผน

7.ช่วยให้ทราบ ถึงฐานะทางการเงินของกิจการว่าสภาพคล่องทางการเงินฝืดเคืองหรือมีผลตอบแทนที่สูง

8.ช่วยในการควบคุมการดำเนินงาน ของธุรกิจให้มีความน่าเชื่อถือ

9.ช่วยในการประมาณการ และจัดทำงบประมาณได้อย่างถูกต้องโดยที่อยู่ในงบดุลที่ตั้งไว้

10.ช่วยให้สามารถวางแผน การขยายกิจการได้ในอนาคต จากข้อมูลผลประกอบการที่ได้จัดทำจากบัญชี

11.ช่วยให้บรรลุ เป้าหมายของธุรกิจ สังคมและรัฐบาล รับผิดชอบต่อการทำหน้าที่ในการเสียภาษีหรือมีส่วนร่วมในสังคม

การบัญชีและการเงินนั้นมีส่วนสำคัญต่อการทำธุรกิจอย่างมากซึ่งจะทำให้เรานั้นสามารถทราบผลประกอบการได้อย่างถูกต้องเพราะข้อมูลที่บันทึกจะสามารถสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน และสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาธุรกิจเพื่อต่อยอดหรือการขยายกิจการก็จะทำให้รูปลักษณ์ของบริษัทดูมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น รวมถึงการควบคุมและป้องกันการทุจริตได้เป็นอย่างดีเพราะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ถึงแม้จะผ่านมานานแค่ไหน ปัจจุบันการทำบัญชีนอกจะมีการบันทึกลงในสมุดแล้วก็ยังได้บันทึกในคอมพิวเตอร์เพื่อความสะดวกในการค้นหาและสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ค่อนข้างมาก ซึ่งจะประหยัดเนื้อที่การจัดเก็บได้มากกว่าสมุดแต่ถึงอย่างไรก็ควรบันทึกลงในสมุดและในคอมเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลได้แน่นขึ้น

(Visited 2 times, 1 visits today)

Related posts:

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับหนี้สินหมุนเวียน
ออมเงินเพื่อลูกน้อย ไม่ต้องรอเริ่มได้เลย
หัวใจของการตลาด
คุณสมบัติของการเป็นนักบัญชีที่ดี
ใครก็ทำได้ ใครก็อยากทำ "อาชีพอิสระ"
หลักในการทำบัญชีครัวเรือน ด้วยเทคนิคง่ายๆ เพื่อวางแผนการเงิน
รู้ไว้ดีแน่ วิธีเป็นนายของบัตรเครดิต
ใช้ Siri ช่วยหารูปที่ถ่ายบน iPhone ง่ายขึ้นเยอะ!!
การเจาะตลาดเว็บไซต์ที่น่าทำ
การตีราคาสินค้าคงเหลือโดยอัตรากำไรขั้นต่ำ
งบดุล คือ งบที่แสดงฐานะทางการเงินของธุรกิจ
เคล็ดลับ 3 ขั้นตอน ที่ทำให้หน้าใสปิ๊ง
เรียนรู้กับการทำความเข้าใจของพนักงานบัญชีที่มีต่อบริษัท
ข้อมูลบัญชี : เครื่องมือสู่จุดหมาย
การบัญชีต้นทุนรวมที่คํานวณต้นทุนการผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตในงวดหนึ่ง

ใส่ความเห็น