การบัญชีต้นทุนกิจกรรม ที่ทำให้เกิดต้นทุนส่วนผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ใช้กิจกรรมต่างๆอีกทีหนึ่ง

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_295479584

การบัญชีต้นทุนกิจกรรม เป็นแนวคิดของการคำนวณต้นทุนแบบใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงปัจจัยหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดต้นทุนว่าไม่ใช่ปริมาณสินค้าสิ่งเดียวที่มีผลต่อต้นทุนแต่เป็นปริมาณกิจกรรมที่เกิดขึ้น ซึ่งมีจุดหมายให้ผู้บริหารหันมาให้ความสนใจกับการบริหารกิจกรรมและต้นทุนที่เกี่ยวข้องดังนั้นจึงมีการบริหารโดยแบ่งออกเป็นกิจกรรมต่างๆและถือว่ากิจกรรมเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดต้นทุนส่วนผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ใช้กิจกรรมต่างๆอีกทีหนึ่ง

กิจกรรม คือ การกระทำที่เปลี่ยนทรัพยากรของกิจการออกมาเป็นผลผลิต ดังนั้นการบัญชีต้นทุนกิจกรรมนอกจากจะเป็นการระบุกิจกรรมของกิจการแล้วยังพยายามระบุต้นทุนของกิจกรรมเพื่อใช้ในการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น