การตลาดเพื่อสังคม 5 เงื่อนไข ส่งเสริม เบื้องต้น

การตลาดเพื่อสังคม
Click to rate this post!
[Total: 1710 Average: 5]

การตลาดเพื่อสังคม

ทฤษฎีที่ใช้ในการตลาดเพื่อสังคม

Help Belief Model

เงื่อนไขที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้
 1. เงื่อนไขที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้
  ความตระหนัก
 2. ความรุนแรงที่จะเกิด
 3. การได้รับผลประโยชน์
 4. เกิดอุปสรรคน้อยกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ
 5. แนวทางการปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
  ตัวอย่าง ปกตินายเอกชอบอาบแดดบ่อยๆ แต่ปัจจุบันนี้นายเอกเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพราะความตระหนักถึงโรคมะเร็งผิวหนัง

Theory of Planned Behavior

ความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดขึ้นจากปัจจัยหลัก 3 ประการคือ
 1. ทัศนคติ
 2. Norm ของสังคม
 3. การควบคุมพฤติกรรม
  ตัวอย่าง นายเอกตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากทัศนคติที่ดีต่อการใช้ครีมกันแดด เช่น อ่อนกว่าวัย ผิวพรรณเปล่งปลั่ง ไม่เหนียวเหนอะหนะ

Social Cognitive Learning Theory

 
มีปัจจัย 2 ประการที่ก่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคือ
 1. ปัจจัยภายใน
  เป็นความรู้สึกของตนเองที่คิดว่าถ้าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีต่อตนเอง
 2. ปัจจัยภายนอก
  เห็นตัวอย่างจากบุคคลอื่นๆ ตัวอย่าง นายเอกคิดว่า ถ้าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีต่อตนเองและเห็นตัวอย่างจากบุคคลอื่นๆ
 

Transtheoretical Model (Stages of Change Theory)

 
ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มี 5 ขั้นตอนคือ
 1. ขั้นตอนก่อนการไตร่ตรอง (Precontemplation Stage)
  แน่ใจว่าสารที่ส่งเป็นสารที่ผู้รับคิดว่าสำคัญ
 2. ขั้นตอนการไตร่ตรอง (Contemplation Stage)
  ทำให้ผู้รับสารเชื่อว่ามันคุ้มค่าที่จะทำ กล่าวคือ เน้นประโยชน์และลดการรับรู้เรื่องราคา
 3. ขั้นการเตรียมการ (Preparation Stage)
 4. ขั้นลงมือทำ (Action Stage)
  ทำให้ผู้รับสารมั่นใจและรู้ว่ามีคนช่วยเสมอ
 5. ขั้นการบำรุงรักษา (Maintenance Stage)
  ชมเชย สนับสนุนว่ามีประโยชน์ยาวนานแน่

Diffusion of Innovations

กลุ่มเป้าหมายหลักของการใช้ทฤษฎีนี้ใน Social Marketing คือ
 1. ผู้นำมาใช้อย่างช้า (Late Majority Adopters)
 2. ผู้ล้าหลัง (Laggards)
 
                ทั้งนี้ในกรณีของนายเอกสมมติให้เป็นผู้นำมาใช้ก่อน กล่าวคือ นายเอกอาจจะทดลองใช้ครีมกันแดดแล้ว พอใช้แล้วดูดี ตอบคำถามเพื่อนๆได้ (เป็นผู้ให้ข้อมูลได้) เกิดเป็นพฤติกรรมใหม่ๆขึ้นมา
 
 
 
 
 
 
 
คำค้น : แนว ความ คิด ทาง แนวคิด และ สิ่งแวดล้อม ตัวอย่าง กิจกรรม บริษัท ที่ ทํา ข่าว การ ตลาด ผ่าน สื่อ สังคม ออนไลน์ คือ โครงการ กิจกรรม ทาง หมาย ถึง ตัวอย่าง ตลาด เพื่อ สังคม
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา:sites.google.com/site/groupmarketingsites
ปป

การวางแผนการเงินสำหรับการลงทุนในทรัพยากรบุคคลและพัฒนาความสามารถเสริมในธุรกิจ

การ ลงทุน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มี ด้าน การจัดการการเงิน สรุป การจัดการการเงิน pdf การวางแผนทางการเงิน มีอะไรบ้าง การวางแผนการเงินส่วนบุคคล pdf การวางแผนการเงินส่วนบุคคล มีอะไรบ้าง หน้าที่ของการจัดการทางการเงิน การบริหารการเงินของธุรกิจ
งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด 5 ประโยชน์ กระแสเงินสดทางอ้อม

งบกระแสเงินสด cashflow คือ ประเภทของวิธีการจัดทำงบกระแสเงินสด ประโยชน์ของงบกระแสเงินสด สรุป วิธีทํา งบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสด excel งบกระแสเงินสด มีอะไรบ้าง ตัวอย่างงบกระแสเงินสดบริษัท ตัวอย่างงบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสด ทางอ้อม โจทย์งบกระแสเงินสด พร้อมเฉลย งบกระแสเงินสด คือ
อาชีพต่างๆ

50 อาชีพ ต่างๆ รวม ทั้งหมด มีอะไรบ้าง !

อาชีพสุจริต 100 อาชีพ อาชีพต่างๆในปัจจุบัน อาชีพต่างๆที่น่าสนใจ 100 อาชีพมีอะไรบ้าง อาชีพต่างๆของคนไทย อาชีพทั้งหมดในโลก อาชีพสุจริต 50 อาชีพ อาชีพ20อาชีพ
อาหารไทย

อาหารคาว 9 ชนิด ยอดนิยม ไทย อะไรบ้าง หรุ่ม ของ

อาหารไทยมีอะไรบ้าง อาหารคาว อาหารหวาน อาหารว่าง เมนูอาหารไทยยอดฮิต 20อาหารไทย อาหารไทยง่ายๆ อาหารไทย10ชนิด อาหารไทยโบราณ อาหารไทยมีอะไรบ้าง อาหารไทย 100 เมนู เมนูอาหารไทย แซ่ บ ๆ
ปป

วิธีการพัฒนาและบริหารจัดการออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 5 รูปแบบ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด – 19 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิจัย การบริหารจัดการองค์กรในยุค new normal การเรียนการสอนออนไลน์ หมายถึง การเรียนการสอนแบบออนไลน์ แนวทางแก้ไขปัญหาการเรียนออนไลน์ โครงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โควิด 19
ปิดกิจการ

เลิกบริษัท 10 ตัวอย่าง ปิดบริษัท งบเลิก ชำระบัญชี

จดทะเบียนเลิกบริษัท สาเหตุการเลิกกิจการ ปิดบริษัท ขั้นตอนการปิดบริษัท การเตรียมเอกสารสำคัญสำหรับการจดเลิกบริษัท สรุป
ภาษีหักณที่จ่าย

50 ทวิ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบ ฟอร์ม ล่าสุด ตัวอย่าง

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ คือ การหักภาษี ณ ที่จ่าย หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย กำหนดเวลาออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย วิธีทำ หัก ณ ที่จ่าย วิธีจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ดาวน์โหลด หัก ณ ที่จ่าย ฟรี ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย ค่าใช้จ่ายที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย ไม่นำส่ง หรือ นำส่งไม่ครบถ้วน ผู้มีหน้าที่หัก ภาษี เงินได้ กรณี ผู้มีหน้าเสียภาษีอยู่ภายในประเทศ กรณี ผู้มีหน้าเสียภาษีอยู่ต่างประเทศ
ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน 7 ตัวอย่าง ที่ถูกต้อง วิธีเขียน

ใบเสร็จรับเงิน การออก ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สรรพากร บุคคลธรรมดา ออกบิลเงินสด ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน ภาษาอังกฤษ ใบเสร็จ ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด ใบเสร็จรับเงิน บุคคลธรรมดา excel

Leave a Comment

Scroll to Top