การตลาดช่วยในการขยายธุรกิจ

[Total: 0    Average: 0/5]

1.รู้จริงเกี่ยวกับกลุ่มตลาดเป้าหมายของตน ทำการค้นคว้ากับกลุ่มตลาดเป้าหมายโดยอาจจะทำการหาข้อมูลจากเน็ตหรือการทำโพลสำรวจความคิดเห็นหรืออาจจะมีการทำสินค้าตัวอย่างแจกเพื่อติดตามผลและควรระบุกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน

2.พัฒนาสินค้าให้สมบูรณ์แบบเพื่อรองรับตลาด เมื่อผู้ที่ทดลองใช้สินค้าทำให้เรานั้นมีข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มตลาดเป้าหมายมากขึ้นหรืออาจจะมีปรับปรุงในบางส่วนเพื่อให้สินค้านั้นมีความสมบูรณ์มากที่สุด

3.กำหนดงบประมาณขั้นต้นเพื่อทำการตลาดสินค้าในช่วงแรก ซึ่งงบประมาณนี้จะเป็นตัวบอกว่าคุณควรเลือกใช้เครื่องมือทางการตลาดประเภทใดหรือจะใช้วิธีใดให้เหมาะสมกับสินค้าของคุณ

4.ตั้งเป้าหมายยอดขาย ซึ่งจะต้องกำหนดว่าจะขายสินค้าจำนวนเท่าไรหรือจะขายในราคาเท่าไรเพื่อให้ได้เป็นไปตามเป้าหมายหรือได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน

5.เขียนแผนการขาย เป็นการลำดับเวลาการขายและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ระดับความสำคัญ การท้าทาย จุดมุ่งหมาย แผนการขายนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากหากต้องการมีหุ้นส่วนร่วมทำธุรกิจด้วย

6.เลือกวิธีที่นำไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งมีมากมายหลายวิธีที่จะทำให้การตลาดสินค้านั้นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดโดยพิจารณาจากการจับกลุ่มลูกค้าเฉพาะซึ่งสินค้าที่นิยมทำกันคือสินค้าฟุ่มเฟือย หรือการพิจารณากลวิธีด้วยการตลาดแบบไม่แบ่งแยกเป้าหมาย การวางแผนการตลาดแบบนี้จะให้ความสนใจในกลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวัย หรือจะพิจารณากลวิธีการตลาดแบบแบ่งแยกกลุ่มลูกค้า ซึ่งการพิจารณาแบบนี้จะใช้ได้กับสินค้าหลายระดับและสามารดึงดูดลูกค้าที่มีงบประมาณการซื้ออย่างจำกัดหรือจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแต่ราคาจะสูงกว่าปกติ

7.การแจกจ่ายสินค้าให้กับกลุ่มตลาดเป้าหมาย เช่นการแจกสินค้าตัวอย่าง หรือสินค้าทดลองใช้ โดยสามารถแจกสินค้าได้ตามหน้าร้านหรือตามแหล่งชุมชนหรือท้องถิ่นถือเป็นขั้นตอนที่ช่วงวางรากฐานให้ธุรกิจได้เป็นอย่างดี

8.ขยายตลาด เมื่อกิจการประสบความสำเร็จได้ในระดับที่พอใจแล้วและรู้สึกได้ว่าสินค้าชนิดนั้นๆมีจำนวนปริมาณที่มากพอ จึงควรริเริ่มขยายกิจการเพื่อผลประโยชน์ของกิจการหรือบริษัทและยังทำให้มีฐานลูกค้าที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

(Visited 1 times, 1 visits today)

Related posts:

หลักการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคู่
ไม่จ่ายภาษีจ่าย ไม่ถูกต้องความรับผิด
ความสำคัญของการตลาด
ลูกไหนมีประโยชน์ต่อร่างกาย
สุดยอดนักการตลาดมืออาชีพ
รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก ทีมงานมืออาชีพ โทร.081-931-8341
การออมเงินกับตัวอย่างของพ่อแม่ในแต่ละครอบครัว
เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปอย่างมืออาชีพ
วิธีการตกแต่งตัวเลขกำไรสุทธิ
มหันตภัยร้ายจากการจัดฟันแฟชั่น
ความสำคัญของบัญชีรายรับ-รายจ่าย สำหรับกิจการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผู้ทีต้องการสอบบัญชีภาษีอากร
รายการที่ต้องมีในใบกำกับภาษี
กรรมการลาออก จากตำแหน่ง
ตัววิเคราะห์การตลาดที่สำคัญ

ใส่ความเห็น