การตลาดคืออะไร

[Total: 0    Average: 0/5]

การตลาดเกิดขึ้นเพราะมนุษย์ต้องการแลกเปลี่ยน และต้องการความพึงพอใจสูงสุดในการแลกเปลี่ยน เป็นการแข่งขันในบางครั้งอาจมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกันหากใครที่บริการหรือมีสินค้าที่ดีที่สุดก็จะทำให้เป็นผู้ประสบความสำเร็จในครั้งนั้น ซึ่งบางครั้งการนิยามคำว่าการตลาดอาจไม่มีทฤษฎีตายตัวซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจและประยุกต์ใช้ตามความรู้สึกของตนเองอาจไม่ต้องตรงตามตำราก็ได้เช่นกัน

ปัจจุบันการตลาดมีความสำคัญอย่างมาก ต่อทุกวงการเรียกได้ว่าทั่วทั้งโลกก็มีระบบการแลกเปลี่ยนความพึงพอใจเช่นสินค้าราคาอาจต้องนำความรู้และประสบการณ์นำมาช่วยในการบริหารงานด้านการตลาด การสร้างความพึงพอใจให้กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ปัจจุบันการตลาดมีความสำคัญอย่างมากต่อทุกวงการเรียกได้ว่าทั่วทั้งโลกก็มีระบบการแลกเปลี่ยนความพึงพอใจเช่นสินค้าราคาอาจต้องนำความรู้และประสบการณ์นำมาช่วยในการบริหารงานด้านการตลาด การสร้างความพึงพอใจให้กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

การใช้วัตถุประสงค์ บางครั้งก็เป็นไปได้ว่าบางเครื่องมือที่ใช้อาจจะบรรลุผลในระยะสั้นๆหรือบรรลุในระยะยาว    เช่นระยะสั้นภายในหนึ่งสัปดาห์จัดกิจกรรมการตลาดมุ่งให้ได้กลุ่มเป้าหมายตามเป้าที่วางไว้ส่วนระยะกลางหรือระยะยาวคือการติดตามข่าวสารหรือติดตามผลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิดและมีทิศทางด้านบวกจนทำให้เกิดการทดลองหรือใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำการตลาดยุคใหม่จะต้องมีการวางแผนวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน คือการเพิ่มนิยามเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืนเพื่อสื่อให้เห็นว่าการตลาดไม่ได้มีมุ่งหมายเพื่อที่จะบรรลุความพึงพอใจกันเพียง2ฝ่ายเท่านั้นแต่ต้องคำนึงถึงเรื่องการทำดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สำหรับนิยามของการทำการตลาดยุคใหม่ที่ครอบคลุมมากขึ้นกว่าเดิมจึงเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดในกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่บรรลุตามวัตถุประสงค์และสังคมสิ่งแวดล้มที่ยั่งยืน รวมถึงผลประกอบการที่สำเร็จ

การตลาดที่สำคัญจะเป็นเครื่องมือนำพาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้สูงสุดที่มีวิธีทำการตลาดนั้นไม่ได้ยากซึ่งบางครั้งเป็นการลงทุนที่น้อยหรืออาจไม่ต้องลงทุนโปรโมทเพียงแค่คุณมีสินค้าที่เป็นจุดขายที่แตกต่างจากคู่แข่ง

(Visited 3 times, 1 visits today)

Related posts:

ความสำคัญของบัญชีรายรับ-รายจ่าย สำหรับกิจการ
ง่ายๆกับการเพิ่ม Shortcuts ของแอพพิเคชั่นเข้าไปยัง Status Bar บน Android
อยากรวยต้องรู้
ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่า เช่าซื้อ และขายผ่อนชำระ
หน้าที่ของผู้รับฝากขาย ในการขายสินค้า
หน้าที่หลักของฝ่ายแผนกการเงิน และแผนกบัญชี
เงินได้ที่ต้องเสียภาษี
การเก็บภาพในรูปแบบ Video Record บนระบบปฎิบัติการแบบWindows ,OS X และ Linux
ข้อดีของการบันทึกบัญชีทุกวันสำหรับพนักงานบัญชีที่ทำงานประจำ
Beginner: Are you stuck in programming should not do
ความจำเป็นในการจัดทำงบการบัญชีทางกฎหมายเพื่อให้กรมสรรพกรยอมรับ
ลักษณะการสลักหลังเช็ค
การตีราคาเงินลงทุนซื้อหุ้นกู้เพื่อแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
กิจการต้องจัดทำบัญชีอะไรบ้าง
การออมเงินแบบการลงทุน

ใส่ความเห็น