การตลาดคืออะไร

[Total: 0    Average: 0/5]

การตลาดเกิดขึ้นเพราะมนุษย์ต้องการแลกเปลี่ยน และต้องการความพึงพอใจสูงสุดในการแลกเปลี่ยน เป็นการแข่งขันในบางครั้งอาจมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกันหากใครที่บริการหรือมีสินค้าที่ดีที่สุดก็จะทำให้เป็นผู้ประสบความสำเร็จในครั้งนั้น ซึ่งบางครั้งการนิยามคำว่าการตลาดอาจไม่มีทฤษฎีตายตัวซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจและประยุกต์ใช้ตามความรู้สึกของตนเองอาจไม่ต้องตรงตามตำราก็ได้เช่นกัน

ปัจจุบันการตลาดมีความสำคัญอย่างมาก ต่อทุกวงการเรียกได้ว่าทั่วทั้งโลกก็มีระบบการแลกเปลี่ยนความพึงพอใจเช่นสินค้าราคาอาจต้องนำความรู้และประสบการณ์นำมาช่วยในการบริหารงานด้านการตลาด การสร้างความพึงพอใจให้กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ปัจจุบันการตลาดมีความสำคัญอย่างมากต่อทุกวงการเรียกได้ว่าทั่วทั้งโลกก็มีระบบการแลกเปลี่ยนความพึงพอใจเช่นสินค้าราคาอาจต้องนำความรู้และประสบการณ์นำมาช่วยในการบริหารงานด้านการตลาด การสร้างความพึงพอใจให้กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

การใช้วัตถุประสงค์ บางครั้งก็เป็นไปได้ว่าบางเครื่องมือที่ใช้อาจจะบรรลุผลในระยะสั้นๆหรือบรรลุในระยะยาว    เช่นระยะสั้นภายในหนึ่งสัปดาห์จัดกิจกรรมการตลาดมุ่งให้ได้กลุ่มเป้าหมายตามเป้าที่วางไว้ส่วนระยะกลางหรือระยะยาวคือการติดตามข่าวสารหรือติดตามผลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิดและมีทิศทางด้านบวกจนทำให้เกิดการทดลองหรือใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำการตลาดยุคใหม่จะต้องมีการวางแผนวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน คือการเพิ่มนิยามเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืนเพื่อสื่อให้เห็นว่าการตลาดไม่ได้มีมุ่งหมายเพื่อที่จะบรรลุความพึงพอใจกันเพียง2ฝ่ายเท่านั้นแต่ต้องคำนึงถึงเรื่องการทำดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สำหรับนิยามของการทำการตลาดยุคใหม่ที่ครอบคลุมมากขึ้นกว่าเดิมจึงเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดในกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่บรรลุตามวัตถุประสงค์และสังคมสิ่งแวดล้มที่ยั่งยืน รวมถึงผลประกอบการที่สำเร็จ

การตลาดที่สำคัญจะเป็นเครื่องมือนำพาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้สูงสุดที่มีวิธีทำการตลาดนั้นไม่ได้ยากซึ่งบางครั้งเป็นการลงทุนที่น้อยหรืออาจไม่ต้องลงทุนโปรโมทเพียงแค่คุณมีสินค้าที่เป็นจุดขายที่แตกต่างจากคู่แข่ง

(Visited 3 times, 1 visits today)

Related posts:

บันทึกบัญชี สินค้าเก่ามา แลกเงินเป็นเงิน เพื่อซื้อสินค้าใหม่ ทำยังไงดี
ความเห็นของผู้สอบบัญชี
ทำอย่างไรที่จะลบ Search และ Apps History ของ Google Play Store บน Android
ลักษณะของการบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต
50 Tips and Insights About Productivity, Happiness, and Life
อยากรวยต้องรู้
ข้อกำหนด ข้อห้าม การจัดทำตรายาง ในการจดทะเบียนบริษัท
รายจ่ายตามมาตรา 65 ตรี เงินกองทุน
อัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
การออมเงินก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวคุณ
ค่าซ่อมแซมอาคารเช่า บันทึกค่าใช้จ่าย ยังไง
รูปแบบบัญชีแยกประเภทที่นิยมใช้
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการประกันภัยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
การทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
การออมเงินที่คุณเองก็สามารถหางานเสริมได้

ใส่ความเห็น