การขายหุ้นเป็นหน่วยรวม

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_314857217

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี

สำหรับการนำหุ้นทุนเพื่อออกจำหน่ายนั้น  บริษัทสามารถที่จะทำการจำหน่ายในรูปของหน่วยหลักทรัพย์ได้  ซึ่งในหลักทรัพย์หนึ่งหน่วยนั้น อาจจะเป็นการนำหุ้นสามัญจำหน่ายมาทำการรวมกับหุ้นบุริมสิทธิ  หรือจำหน่ายเป็นหุ้นสามัญรวมกับหุ้นกู้  หรืออาจจะจำหน่ายเป็นหุ้นบุริมสิทธิรวมกับหุ้นกู้ก็ได้  ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ก็ยังคงมีปัญหาที่เกี่ยวกับการขายหุ้นเป็นหน่วยรวมเหมือนกันซึ่งก็คือ  การแบ่งจำนวนเงินค่าขายหุ้นที่ได้รับ  ซึ่งจะต้องคำนวณหาจำนวนเงินค่าขายของหุ้นแต่ละชนิดว่า มูลค่าของหุ้นแต่ละตัวมีค่าเท่าใดในหนึ่งหน่วยรวม  ถ้าหน่วยหนึ่งประกอบด้วยหุ้นสองชนิด  เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งนั้นจะสามารถแบ่งได้ ดังนี้

1.หากรู้ราคาตลาดของหุ้นทั้งสองชนิด  การแบ่งราคาขายรวมให้กับหุ้นแต่ละชนิดจะใช้ราคาตลาดรวมของหุ้นที่ขายได้เป็นเกณฑ์ในการแบ่ง

2.หากรู้ราคาตลาดของหุ้นเพียงชนิดเดียว  ก็จะหาราคาขายของหุ้นอีกชนิดหนึ่งได้ด้วยการนำราคาตลาดของหุ้นที่ทราบหักออกจากราคาขายรวม

3.หากไม่รู้ราคาตลาดของหุ้นทั้งสองชนิด  และไม่มีวิธีอื่นที่จะใช้เป็นเกณฑ์แบ่งที่เหมาะสมก็อาจจะใช้ราคาตามมูลค่าของหุ้นทั้งสองชนิดเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง  และถ้าในเวลาต่อมาสามารถทราบราคาตลาดของหุ้นแม้แต่เพียงชนิดเดียว  ก็จะต้องจัดทำรายการแก้ไขรายการที่บันทึกไว้เดิมให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่คำนวณขึ้นใหม่

พบกันได้ใหม่บทความหน้าค่ะ

(Visited 1 times, 1 visits today)

Related posts:

เรื่องง่ายๆ กับการทำบัญชีบริษัท จะทำเองหรือจ้างพนักงานบัญชีดีนะ ?
จ่ายเช็ค ชำระเจ้าหนี้การค้าในตอนปลายปี
ประกันชีวิตนั้นจะสามารถทำให้คุณเองมีเงินใช้ในยามฉุกเฉินได้
การส่งเสริมการตลาด
การออมเงินแบบการลงทุน
กลยุทธ์ในการเจาะตลาด SME
เงินกู้ยืมกรรมการ ในงบการเงิน หมายถึง
การจัดประเภทเงินลงทุน ในการถือหลักทรัพย์การถือตราสารหนี้
การออมเงินเพียงแค่ 52 สัปดาห์คุณเองก็สามารถมีเงินก้อนได้
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับหนี้สินระยะยาว
วัตถุประสงค์ของระบบข้อมูลการทำบัญชีให้กับกิจการเล็กๆ
การควบรวมกิจการจะมีหลายรูปแบบ
หนังสือรับรอง บริษัท เป็นภาษาอังกฤษ ค่าธรรมเนียม กับ ค่าบริการ
การควบคุมรักษาเงินสด เพื่อให้ปลอดภัยจากการทุจริตและสูญหาย
ข้อดี – ข้อเสีย ของการแต่งตามแฟชั่น

ใส่ความเห็น