การขายผ่อน และการเช่าซื้อ มีลักษณะแตกต่างกัน อย่างไร

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_281077349

การขายผ่อนชำระ หมายถึง การที่ผู้ขายส่งมอบสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ซื้อโดยยินยอมใหผู้ซื้อจ่ายค่าสินค้าเป็นบางส่วน เงินดาวน์ ส่วนที่เหลือแบ่งจ่ายเป็นงวดๆภายในระยะเวลาที่กำหนด
การเช่าซื้อ หมายถึง การที่เจ้าของนำทรัพย์สินอกให้เช่าและตกลงกันว่าจะขายทรัพย์สินหรือทรัพย์สินตกเป็นของผู้ให้เช่า ซึ่งต้องทำสัญญาด้วยค่ะ

การขายผ่อนชำระใช้ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการซื้อขาย ส่วนการเช่าซื้อว่าด้วยการเช่าซื้อ ในการบันทึกบัญชีใช้หลักการเดียวกันในการบันทึกค่ะ

(Visited 5 times, 1 visits today)

Related posts:

ค่ารับรอง
หน้าที่หลักของฝ่ายแผนกการเงิน และแผนกบัญชี
ตัววิเคราะห์การตลาดที่สำคัญ
ผู้ทำบัญชี กับ วุฒิปริญญาตรีต่ำกว่าอนุปริญญา ทางการบัญชีหรือเทียบเท่า
การออมเงินที่ทำให้คุณเองมีเงินใช้ในอนาคต
ทำอย่างไรให้ Shortcuts แอพพิเคชั่นที่ Install จาก Play Store ไม่แสดงบน Home Screen
หลักการการควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด
เคล็ดไม่ลับการเลือกเสื้อผ้าแฟชั่นให้เหมาะสมกับผิว
สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสานที่ต้องไปซักครั้งในชีวิต
เทคนิคการวิจัยการตลาดให้ผลลัพธ์ทางการตลาดออกมาดีที่สุด
กิจการอสังหาริมทรัพย์
การออมเงินไม่ใช่เราจะออมจำนวนมาก
การทำการตลาดด้วยการใช้บทความ
วิธีกำจัดเสมหะอย่างปลอดภัยและได้ผล (ตอนที่2)
หน้าที่ กับความรับผิดชอบในการจัดทำบัญชี

ใส่ความเห็น