การขอรับเงินทดแทนจากกองทุนประกันสังคม 2 กรณี

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_180691082

 

จากบทความที่แล้ว เราได้พูดถึงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ในส่วนของกองทุนเงินทดแทน ในกรณีแรกไปแล้ว ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ประกันตน ได้ประสบอันตราย หรือเป็นโรคจากการทำงาน ซึ่งส่งผลทำให้ไม่สามารถทำงานได้ติดต่อกันเกินถึง 3 วันขึ้นไป แต่จะต้องไม่เกิน 1 ปี ซึ่งจะได้รับค่าทดแทนจำนวน 60% ของค่าจ้างรายเดือน และสำหรับบทความนี้เราจะมาพูดเรื่องนี้กันต่อ แต่จะเป็นภาคต่ออีก 2 กรณี ซึ่งถูกระบุในเงื่อนไข ของการได้รับสิทธิประกันสังคม ในรูปแบบกองทุนเงินทดแทน ดังต่อไปนี้

กรณีที่ 2 หากผู้ประกันตนได้เกิดสูญเสียอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ผู้ประกันตนจะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล ซึ่งถือได้ว่าเป็นค่าทดแทนจำนวน 60% ของค่าจ้างรายเดือน

สำหรับในกรณีที่ผู้ประกันตน ได้เกิดสูญเสียอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ทางด้านผู้ประกันตนจะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล ซึ่งถือได้ว่าเป็นค่าทดแทนจำนวน 60% ของค่าจ้างรายเดือน ในการหยุดพักรักษาตัว และยังคงได้รับค่าทดแทน 60% ของค่าจ้างรายเดือนอีกด้วย ตามการสูญเสียอวัยวะ แต่จะไม่เกินระยะเวลา 10 ปี ซึ่งการประเมินการสูญเสียอวัยวะ ผู้ประกันตน (ลูกจ้าง) จะต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จนสิ้นสุดการรักษา และอวัยวะคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด หรือพ้นกำหนดระยะเวลา 1 ปี ที่ผู้ประกันตนประสบภัยอันตราย

กรณีที่ 3 ในกรณีที่ลูกจ้างจำเป็นจะต้องได้รับการฟื้นฟู ซึ่งจะได้รับค่าฟื้นฟูที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้

สำหรับกรณีนี้ ผู้ประกันตน (ลูกจ้าง) จะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูด้านการแพทย์ และอาชีพ เท่ากับที่จ่ายจริง แต่จะต้องไม่เกิน 20000 บาท และค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด เพื่อที่จะรักษาประโยชน์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน แต่จะต้องไม่เกิน 20000 บาทนั่นเอง

และนี่ก็คืออีก 2 กรณี ของการได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ในกรณีของการขอรับเงินทดแทน จากกองทุนเงินทดแทน ซึ่งข้อมูลนี้นับได้ว่าเป็นข้อมูลดี ๆ ที่อาจจะช่วยทำให้คุณผู้อ่าน หรือผู้ประกันตนทุกท่าน ได้รับทราบเงื่อนไขต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น และทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลจากทางเราจะช่วยทำให้คุณ ได้ข้อมูลดี ๆ และได้ความรู้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

(Visited 7 times, 1 visits today)

Related posts:

เงื่อนไขสิทธิประกันสังคม กรณีการขอรับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง
ประกันออนไลน์ข้อของการทำประกัน และวิธีการเลือกซื้อประกัน
คุณลักษณะของหลักประกันสังคม
รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม 59
ออกจากงาน อยากส่งเงินประกันสังคมต่อ ทำอย่างไร
สิทธิประโยชน์ แต่ละกรณี ย่อมมีความแตกต่าง
เงื่อนไข การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีทันตกรรม
กฏหมายห้ามใช้แรงงานเด็ก
หน่วยบริการเคลื่อนที่จากสำนักงานประกันสังคม
การประกันสังคมในประเทศไทย
5 วิธีโสดอย่างมีคุณภาพ
สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันสังคม 1#
การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีทุพพลภาพ
เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ในกรณีคลอดบุตร

ใส่ความเห็น