3 ช่อง กริยา มีกี่ตัว ต่างกัน อย่างไร รู้ก่อนจะไม่พลาด!

กริยา 3
กริยา 3 ช่อง อังกฤษ กริยา 3 ช่อง พร้อม คํา แปล กริยา 3 ช่อง PDF กริยา 3 ช่อง 10000 คํา พร้อมคําแปล กริยา 3 ช่อง 1000 คํา กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย กริยา 3 ช่องพร้อมคําอ่าน กริยา 3 ช่อง คืออะไร กริยา 3 ช่อง 300 คํา พร้อมคําแปล
Click to rate this post!
[Total: 224 Average: 5]

กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง
กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง คือ ?

กริยา 3 ช่อง คือ อะไร คือคำเรียกที่ให้ง่ายแก่การเข้าใจ เพราะมันมีสามช่องนั่นเอง กริยาสามช่องนี้จะนำไปใช้เมื่อเราเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่อง Tense เพราะโครงสร้างของแต่ละ Tense ไม่เหมือนกัน บางทีก็ใช้ช่องที่หนึ่งบ้าง สองบ้าง หรือสามบ้าง ขึ้นอยู่กับว่าเป็น Tense อะไร หลังจากที่เรียนเรื่อง Tense เข้าใจแล้วรับรองว่าจะหายงงเลยครับว่าที่เรียกว่าสามช่องเพราะเหตุใด

กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อยๆ ?

กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อยๆ ก็มีตามที่คัดมาให้ด้านล่าง คำที่พิมพ์หนาหมายถึง คำที่ใช้บ่อยสุดๆ ต้องจำให้ได้เลย ถ้าจะเทียบกับวิชาคณิตศาสตร์ การท่องจำกริยา 3 ช่องตัวที่สำคัญๆ ก็คล้ายกับการท่องสูตรคูณนั่นเองการท่องจำไม่ใช่สิ่งที่ยังจำเป็นอยู่นะครับในบางเรื่อง คำเหล่านี้ถือว่าเป็นคำพื้นฐานมากๆ ต้องจำได้ได้เลยเชียว

ตัวอย่าง กริยา3ช่อง
ตัวอย่าง กริยา3ช่อง

Irregular Verb กริยาอปกติ

 
 
 

ช่อง 1

ช่อง 2

ช่อง 3

แปล

 

1

be = is, am, are

was, were

been

เป็น อยู่ คือ

 

2

become (บิคั๊ม)

became  (บิเค๊ม)

become

กลายเป็น

 

3

begin (บิกิ๊น)

began  (บิแก๊น)

begun (บิกั๊น)

เริ่มต้น

 

4

bet  เบ็ท

bet เบ็ท

bet

พนัน

 

5

bite ไบท

bit บิท

bitten (or bit) บิทเทิน

กัด

 

6

bleed บลีด

bled  เบล็ด

bled

เลือดออก

 

7

blow บโล

blew บลู

blown บโลน

พัด เป่า ตี

 

8

break เบรก

broke บโรค

broken บโรคเคิน

แตก

 

9

bring บริง

brought บรอท

brought

นำมา เอามา

 

10

build บิลด

built  บิลท

built

สร้าง

 

11

burst เบิสท

burst

burst

ระเบิด

 

12

buy บาย

bought บอท

bought

ซื้อ

 

13

catch แค็ทช

caught คอท

caught

จับ , ขึ้นรถ

 

14

choose ชูส

chose โชส

chosen โชเซิน

เลือก

 

15

come  คัม

came เคม

come

มา

 

16

cost  คอสท

cost

cost

มีราคา

 

17

cut

cut

cut

ตัด

 

18

dig  ดิก

dug ดัก

dug

ขุด

 

19

dive ไดฝ

dived (or doveโดฝ)

dived ไดฝด

ดำนํ้า

 

20

do ดู

did ดิด

done ดัน

ทำ

 

21

draw ดรอ

drew ดรู

drawn  ดรอน

ลาก วาด เขียน

 

22

drink  ดริงค

drank ดแรงค

drunk ดรังค

ดื่ม

 

23

drive ไดรฝ

drove ดโรฝ

driven ดริฝเฝิน

ขับ(รถ)

 

24

eat อีท

ate เอท

eaten อีทเทิน

กิน

 

25

fall ฟอล

fell เฟ็ล

fallen ฟอลเลิน

ตก หล่น

 

26

feel ฟีล

felt เฟ็ลท

felt

รู้สึก

 

27

fight ไฟท

fought ฟอท

fought

ต่อสู้

 

28

find ไฟนด

found  เฟานดึ

found

พบ

 

29

fly ฟลาย

flew ฟลู

flown ฟโลน

บิน

 

30

forbid ฟอบิด

forbade ฟอเบด

forbidden ฟอบิดเดิน

ห้าม

 

31

forget ฟอเก็ท

forgot ฟอก็อท

forgotten ฟอก็อทเทิน

ลืม

 

32

freeze ฟรีส

froze โฟรส

frozen โฟรสเซิน

แข็งตัว หนาว

 

33

get เก็ท

got ก็อท

got

เอา ได้รับ

 

34

give กิฝ

gave เกฝ

given กิฝเฝิน

ให้

 

35

go โก

went เว็นท

gone กอน

ไป

 

36

grind กรายด

ground  กราวด

ground

บด ลับ

 

37

grow กโร

grew กรู

grown กโรน

เติบโต, ปลูก

 

38

hang (pictures) แฮง

hung ฮัง

hung

แขวน ห้อย

 

39

hang (people) แฮง

hanged  แฮงด

hanged

แขวนคอ

 

40

have แฮฝ

had แฮด

had

มี

 

41

hear เฮีย

heard เฮิด

heard

ได้ยิน

 

42

hide ฮายด

hid ฮิท

hidden ฮิดเดิน

ซ่อน

 

43

hurt เฮิท

hurt

hurt

ทำร้าย

 

44

know โน

knew นู

known โนน

รู้

 

45

lay เล

laid เลด

laid

วาง ออกไข่

 

46

lead ลีด

led เหล็ด

led

นำ

 

47

learn เลิน

learnt เลินท

learnt

เรียนรู้

 

48

leave ลีฝ

left เล็ฟท

left

ละทิ้ง, จากไป

 

49

lend เล็นด

lent  เล็นท

lent

ให้ยืม

 

50

lie ลาย

lay เล

lain เลน

นอน

 

51

light ไลท

lit  ลิท

lit

จุดไฟ

 

52

lose ลูส

lost ลอสท

lost

แพ้ ทำหาย

 

53

make เมค

made เมด

made

ทำ

 

54

meet มีท

met เม็ท

met

พบ

 

55

mistake มิสเตค

mistook มิสตุค

mistaken มิสเตคเคิน

ทำผิด

 

56

pay เพ

paid  เพด

paid

จ่าย

 

57

put พุท

put

put

วาง

 

58

quit ควิท

quitted ควิทเท็ด (or quit)

quit ควิท

เลิก

 

59

read หรีด

read เหร็ด

read เหร็ด

อ่าน

 

60

ride รายด

rode โรด

ridden ริดเดิน

ขี่

 

61

ring ริง

rang แรง

rung รัง

สั่น (กระดิ่ง)

 

62

rise ไรซ

rose โรส

risen ริสเซิน

ขึ้น ลุกขึ้น

 

63

run รัน

ran แรน

run

วิ่ง

 

64

say เซ

said เซด

said

พูด

 

65

see ซี

saw ซอ

seen ซีน

เห็น

 

66

seek ซีค

sought ซอท

sought

ค้นหา

 

67

sell เซ็ล

sold โซลด

sold

ขาย

 

68

set เซ็ท

set

set

จัด

 

69

shake เชค

shook  ชุค

shaken

เขย่า สั่น

 

70

shine ชายน

shone  โชน

shone

ส่องแสง

 

71

shrink ชริงค

shrank  ชแรงค

shrunk ชรัง

หดลง สั้นลง

 

72

sing ซิง

sang แซง

sung ซัง

ร้องเพลง

 

73

sink ซิงค

sank แซงค

sunk ซังค

จม ถอยลง

 

74

sit ซิท

sat แซ็ท

sat แซ็ท

นั้ง

 

75

slide สไลด

slid สลิด

slid

สื่นไถล, เลื่อนไป

 

76

sleep สลีพ

slept  สเล็พท

slept

นอนหลับ

 

77

speak สปีค

spoke สโปค

spoken สโปเคิน

พูด

 

78

spin สปิน

spun สปัน

spun

ม้วน กรอ ปั่นฝ้าย

 

79

split สปลิท

split

split

แตก, แยก

 

80

spring สปริง

sprang สแปรง

sprung สปรัง

โดดอย่างเร็ว, เด้ง

 

81

sting สติง

stung  สตัง

stung สตัง

ต่อย, แทง

 

82

stink สติงค

stank สแตงค

stunk สตังค

ส่งกลิ่นเหม็น

 

83

strike สไตรค

struck สตรัค

struck

ตี, ต่อย? กระทบ

 

84

string สตริง

strung สตรัง

strung

ผูกเชือก ขึงสาย

 

85

swear สแว

swore สวอ

sworn สวอน

สาบาน ปฏิญาณ

 

86

swell สเว็ล

swelled สเว็ลด

swollen สวอลเลิน

โตขึ้น หนาขึ้น

 

87

swim สวิม

swam สแวม

swum

ว่ายนํ้า

 

88

swing สวิง

swung สวัง

swung

แกว่ง, เหวี่ยง

 

89

take เทค

took ทุค

taken เทคเคิน

เอา พาไป

 

90

teach ทีช

taught ทอท

taught

สอน

 

91

tear แท

tore ทอ

torn ทอน

ฉีก ขาด

 

92

tell เท็ล

told โทลด

told

บอก

 

93

think ธิง

thought  ธอท

thought

คิด

 

94

throw ธโร

threw ธรู

thrown ธโรน

เหวี่ยง ขว้าง

 

95

wake เวค

woke โวค

waken เวคเคิน

ตื่น, ปลุก

 

96

wear แว

wore วอ

worn วอน

สวม, ใส่

 

97

weave วีฝ

wove โวฝ

woven โวฝเฝิน

ทอผ้า, สาน

 

98

weep วีพ

wept เว็พท

wept

ร้องไห้

 

99

win วิน

won ว็อน

won

ชนะ

 

100

write ไรท

wrote โรท

written ริทเทิน

เขียน

 
           
           
 

REGULAR VERB กริยาปกติ

 
 

ช่อง 1

ช่อง 2

ช่อง 3

แปล

 

1

answer

answered

answered

ตอบ (คำถาม) รับ (โทรศัพท)

 

2

arrive

arrived

arrived

มาถึง ไปถึง

 

3

attend อะเท็นด

attended อะเท็นเด็ด

attended

(เข้าร่วม) ประชุม

 

4

beg เบก

begged เบกด

begged

ขอ

 

5

call  คอล

called คอลด

called

เรียก โทรหา

 

6

change เชนจึ

changed เชนจดึ

changed

เปลี่ยน

 

7

clean คลีน

cleaned คลีน

cleaned

ทำความสะอาด

 

8

cook คุค

cooked คุคท

cooked

ทำอาหาร

 

9

cry คราย

cried ครายด

cried

ร้องไห้

 

10

dance แดนซ

danced แดนซท

danced

เต้นรำ

 

11

die ดาย

died ดายด

died

ตาย

 

12

deliver ดิลิฝเวอะ

deliverd ดิลิฝเวิด

deliverd

ส่งถึงที่

 

13

drop ดร็อพ

dropped ดร็อพท

dropped

(น้ำ) หยด

 

14

end เอนด

ended เอนดิด

ended

จบ

 

15

fix ฟิกซ

fixed ฟิกซท

fixed

ซ่อม

 

16

hate เฮท

hated เฮททิด

hated

เกลียด

 

17

help เฮ็ลพ

helped เฮ็ลพท

helped

ช่วย

 

18

kiss คิส

kissed คิสท

kissed

จูบ

 

19

lift ลิฟท

lifted ลิฟเท็ด

lifted

ยก

 

20

listen ลิซเซิน

listened ลิซเซินด

listened ลิซเซินด

ฟัง

 

21

live ลิฝ

lived ลิฝด

lived

อาศัยอยู่

 

22

look ลุค

looked ลุคท

looked

มอง

 

23

love เลิฝ

loved  เลิฝด

loved

รัก

 

24

move มูฝ

moved มูฝด

moved มูฝด

ย้าย  ขยับ

 

25

need นีด

needed นีดเด็ด

needed นีดเด็ด

ต้องการ

 

26

paint เพ๊นท

painted เพ๊นทิด

painted

วาดภาพ  ระบายสี

 

27

plan แพลน

planned แพลนด

planned

วางแผน

 

28

play เพล

played พเลด

played

เล่น

 

29

rain เรน

rained เรนด

raind

ฝนตก

 

30

return

returned

returned

กลับคืน

 

31

serve เสิฝ

served เสิฝ

served

เสิร์ฟ

 

32

shop ช็อพ

shopped ช็อพท

shopped

จ่ายตลาด

 

33

smoke สโมค

smoked สโมคท

smoked สโมคท

สูบบุหรี่

 

34

sneeze สนีส

sneezed สนีสด

sneezed

จาม

 

35

snow สโน

snowed สโนด

snowed

หิมะตก

 

36

stay สเต

stayed สเตด

stayed

พักอาศัย

 

37

stop สต็อพ

stopped สต็อพท

stopped

หยุด

 

38

study สตัดดิ

studied สตัดดิด

studied

เรียน

 

39

talk ทอค

talked ทอคท

talked

สนทนา

 

40

travel แทรเวิล

traveled แทรเวิลด

traveled

ท่องเที่ยว

 

41

visit วิสิท

visited วิสิทเท็ด

visited วิสิทเท็ด

เยี่ยม  เที่ยว

 

42

wait เวท

waited เวททิด

waited

รอ

 

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

15+ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ รูป ประกอบ แผนที่ ประโยชน์ อะไร?

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 10 ชนิด เครื่องมือทางภูมิศาสตร์หมายถึง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และ ประโยชน์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์มีอะไรบ้าง วิธีใช้ เฉลยใบงานที่ 1.1 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ สรุป เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 20 ชนิด เครื่องมือทางภูมิศาสตร์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

2 คำคุณศัพท์ happy และ ecstatic มีความแตกต่างกันอย่างไร?

แสดงอารมณ์ ภาษาอังกฤษ คํา ศัพท์ เกี่ยวกับ อารมณ์ ความรู้สึก ภาษาอังกฤษ คำแสดงความรู้สึก ภาษาไทย ประโยคแสดงความรู้สึก ภาษาอังกฤษ สื่ออารมณ์ ภาษาอังกฤษ feelings อารมณ์ ภาษาอังกฤษ พร้อม รูปภาพ ประโยคอารมณ์ ภาษาอังกฤษ ใบหน้าแสดงอารมณ์ภาษาอังกฤษ ใกล้ฉัน ออนไลน์
ปลูกทุเรียน

6 ปลูกทุเรียน กี่ปี พื้นที่ไร่ ได้ต้น วิธีที่ไม่มีใครบอก?

ปลูกทุเรียน พันธุ์ทุเรียน สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การดูแลรักษาในระยะก่อนให้ผล การดูแลในระยะให้ผลผลิต การป้องกันกำจัดโรคและศัตรูทุเรียน เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน ฤดูการผลิตทุเรียนของประเทศไทย การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
เลขโรมัน

เลขโรมัน 1-1000000 ••XXV•• วันเกิด แปลง ฟ้อน สวยๆ เต็มๆ ฮาๆ!

เลขโรมันวันเกิด เลขโรมัน แปลง เลขโรมันฟ้อน เลขโรมัน 1-1000000 เลขโรมัน 2565 เลขโรมัน 0-1000 เลขโรมัน 0-10000 เลขโรมัน 2005
ส่วนประกอบหุ้นทุน

5 ประเภทของหุ้นทุน วิธีนี้ ไม่เคยมีใครบอกคุณ?

ส่วนประกอบหุ้นทุน ส่วนประกอบในส่วนของผู้ถือหุ้นและประเภทของหุ้นทุน ประเภทของหุ้นทุน หุ้นทุนของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หุ้นสามัญ และ หุ้นบุริมสิทธิ
วันส่งท้ายปีเก่า

31 ธค วันส่งท้ายปีเก่า ฉลอง อย่างไร สิ้นปี รู้แล้ว อย่างฮา!

แค่ ป ชั่ น วัน ส่งท้ายปีเก่า วันส่งท้ายปีเก่า 2565 วันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ วันส่งท้ายปีเก่า 2022 สวัสดีวันส่งท้ายปีเก่า ภาพวันส่งท้ายปีเก่า วันส่งท้ายปีเก่า ภาษาอังกฤษ วัน ส่งท้ายปีเก่า 65
ประโยชน์ของการวิ่ง

3 ประโยชน์ของการวิ่ง แบบนี้ ไม่เคยมีใครบอกคุณ?

ประโยชน์ของการวิ่งตอนเย็น ประโยชน์ของการวิ่ง 20 ข้อ ประโยชน์ของการวิ่ง 15 ข้อ ประโยชน์ของการวิ่ง วันละ 30 นาที ประโยชน์ ของการวิ่ง เหตุผล ข้อดีและข้อเสียของการวิ่ง 5 ข้อเสียของการวิ่ง วิ่งช่วยลดอะไรบ้าง
อาชีพต่างๆ

อาชีพมีอะไรบ้าง •50• ต่างๆ ทั้งหมด ที่ทำกันแล้วไม่ยอมพูดต่อ?

อาชีพสุจริต 100 อาชีพ อาชีพต่างๆในปัจจุบัน อาชีพต่างๆที่น่าสนใจ 100 อาชีพมีอะไรบ้าง อาชีพต่างๆของคนไทย อาชีพทั้งหมดในโลก อาชีพสุจริต 50 อาชีพ อาชีพ20อาชีพ

Leave a Comment

Scroll to Top