ถ้ามีทรงกระบอกหนึ่งถูกตัดออกด้วยมีน้ำหนักเท่ากัน

ถ้ามีทรงกระบอกหนึ่งถูกตัดออกด้วยมีน้ำหนักเท่ากัน ส่วนที่ตัดออกจะมีผลต่อปริมาตรอย่างไร?

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

ถ้ามีทรงกระบอกหนึ่งถูกตัดออกด้วยมีน้ำหนักเท่ากัน ส่วนที่ตัดออกจะมีผลต่อปริมาตรอย่างไร?

ถ้ามีทรงกระบอกหนึ่งถูกตัดออกและส่วนที่ตัดออกมีน้ำหนักเท่ากันทุกจุด การตัดออกจะไม่มีผลต่อปริมาตรของทรงกระบอกที่เหลืออยู่ นั่นหมายความว่าปริมาตรของทรงกระบอกจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อส่วนที่ตัดออกมีน้ำหนักเท่ากับส่วนที่เหลืออยู่ในทรงกระบอก

สำหรับทรงกระบอกที่ถูกตัดออกเท่าๆ กันที่ทุกจุด ส่วนที่ถูกตัดออกจะไม่มีผลกระทบต่อปริมาตรของทรงกระบอกที่เหลือ เนื่องจากน้ำหนักจะกระจายไปกับทรงกระบอกที่เหลือเรียกว่า “หลังตัดออก” ซึ่งจะมีปริมาตรเท่ากับทรงกระบอกเดิมก่อนที่จะถูกตัดออก ดังนั้น ถ้าน้ำหนักเท่ากันทุกจุดในส่วนที่ถูกตัดออก ปริมาตรของทรงกระบอกที่เหลือเช่นเดิมจะไม่เปลี่ยนแปลง

เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น เรามาดูตัวอย่างการตัดทรงกระบอกแบบง่าย ๆ กันดูครับ:

พิจารณาทรงกระบอกที่มีรัศมี 5 หน่วยและความสูง 10 หน่วย หากเราตัดทรงกระบอกด้านบนที่ระดับความสูง 5 หน่วย (กลางความสูง) และตัดทรงกระบอกออกในทิศทางแนวตั้ง ส่วนที่ถูกตัดออกเป็นวงกลมกลางรัศมี 5 หน่วย ปริมาตรของส่วนที่ถูกตัดออกจะเป็นเสมือนทรงกระบอกเล็กที่มีรัศมี 5 หน่วยและความสูง 5 หน่วย (ครึ่งความสูงของทรงกระบอกเดิม)

โดยปริมาตรของทรงกระบอกเดิมจะเท่ากับ: π * 5^2 * 10 = 250π หน่วย^3

และปริมาตรของส่วนที่ถูกตัดออกจะเท่ากับ: π * 5^2 * 5 = 125π หน่วย^3

แต่เนื่องจาก π มีค่าเท่ากับประมาณ 3.14 หรือ 22/7 ปริมาตรของทรงกระบอกเดิมจะประมาณ 785.71 หน่วย^3 และปริมาตรของส่วนที่ถูกตัดออกจะประมาณ 392.86 หน่วย^3

เมื่อเรานำปริมาตรของส่วนที่ถูกตัดออกมาลบกับปริมาตรของทรงกระบอกเดิม เราจะพบว่าผลลบคือปริมาตรของทรงกระบอกที่เหลือ ดังนั้น:

ปริมาตรทรงกระบอกที่เหลือ = 785.71 – 392.86 = 392.85 หน่วย^3

เราสามารถสรุปได้ว่า การตัดส่วนทรงกระบอกออกจากส่วนบนที่มีน้ำหนักเท่ากันไม่มีผลต่อปริมาตรของส่วนทรงกระบอกที่เหลือ และปริมาตรของส่วนที่ถูกตัดออกจะเป็นส่วนหนึ่งของปริมาตรทรงกระบอกเดิมในสัดส่วนและลักษณะที่ตัดออกมา

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

ใบเสนอราคา1

ใบเสนอราคา 7 ตัวอย่าง QUOTATION ทำ อังกฤษ

ใบเสนอราคา ใบเสนอราคา คือ แบบฟอร์มใบเสนอราคา ใบเสนอราคา บุคคลธรรมดา ทำได้หรือไม่ ทำใบเสนอราคา ตัวอย่างใบเสนอราคา
ประเทศทั้งหมด

7 ทวีป มีกี่ รายชื่อ 193 ประเทศทั้งหมด ในทั่ว บนโลก

ประเทศทั้งหมด โลกของเรามีกี่ประเทศ โลกมีกี่ทวีป ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ ทวีปแอฟริกา

อริยสัจแต่ละประการเป็นการแสดงอย่างไรเกี่ยวกับการตัดสินใจและการจัดการกับสิ่งต่าง ๆ ในชีวิต?

อริยสัจ 4 นิโรธคือ อริยสัจ 4 สอนให้แก้ปัญหาอย่างไร อริยสัจ 4 ใน-ชีวิต-ประ-จํา-วัน อริยสัจ 4 คือ อริยสัจ 4 สมุทัย คือ มรรคคือ อริยสัจ 4 มีความสําคัญอย่างไร ใกล้ฉัน ออนไลน์
การส่งเสริมการตลาด

การส่งเสริมการตลาด 3 เป้า ขาย หมายถึง กี่ประเภท

การส่งเสริมการตลาด ความหมายของการส่งเสริมการตลาด วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการตลาด กระบวนการติดต่อสื่อสาร
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ใช้ แผนที่ วิทยา รูป ประกอบ ประโยชน์

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 10 ชนิด เครื่องมือทางภูมิศาสตร์หมายถึง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และ ประโยชน์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์มีอะไรบ้าง วิธีใช้ เฉลยใบงานที่ 1.1 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ สรุป เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 20 ชนิด เครื่องมือทางภูมิศาสตร์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
ใบสั่งขาย

ใบสั่งขาย EXCEL 5 ประโยชน์ SO สั่งซื้อ สั่งผลิต

ใบสั่งขาย ใบ สั่งขาย จัดทําขึ้นเพื่ออะไร ประโยชน์ของใบ สั่งขาย ดาวโหลดใบ สั่งขาย
4m

4m วิเคราะห์ หลักการ จัด บริหาร Management

4m คือ หลักการบริหาร 4m 4m management การ วิเคราะห์ 4m 3m คือ Management คือ แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการ ทฤษฎี 4 M เป็นของใคร หลักการ บริหาร 4m ปัจจัย

9 วิธี ไหว้แม่ย่านางรถ ผลไม้ วันไหนได้บ้าง พิธี

ไหว้แม่ย่านางรถ ของไหว้แม่ย่านางรถ คาถาไหว้แม่ย่านางรถ การไหว้แม่ย่านางวันไหนดี คำลาของไหว้แม่ย่านางรถ ผลไม้มงคล 9 อย่าง ไหว้เจ้าที่จุดธูปกี่ดอก

Leave a Comment

Scroll to Top