ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า Advance payment policy 2 กรมธรรม์จ่ายล่วงหน้า

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

กรมธรรม์จ่ายล่วงหน้า

ค่ากรมธรรม์จ่ายล่วงหน้า (Advance payment policy) หมายถึง ค่าเบี้ยประกันที่จ่ายชำระเต็มจำนวนในวันแรก และจะบันทึกให้อยู่ในรูปแบบของสินทรัพย์ หรือ ค่าใช้จ่ายก็ได้ แล้วแต่นโยบายบัญชีของแต่ละกิจการ

กรมธรรม์จ่ายล่วงหน้า
 
บันทึกบัญชีค่ากรมธรรม์จ่ายล่วงหน้า
บันทึกบัญชี ค่ากรมธรรม์ จ่ายล่วงหน้า
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top