ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า การบันทึกบัญชี ค่าเบี้ย ประกันภัย

Click to rate this post!
[Total: 1470 Average: 5]

ค่ากรมธรรม์จ่ายล่วงหน้า (Advance payment policy) หมายถึง ค่าเบี้ยประกันที่จ่ายชำระเต็มจำนวนในวันแรก และจะบันทึกให้อยู่ในรูปแบบของสินทรัพย์ หรือ ค่าใช้จ่ายก็ได้ แล้วแต่นโยบายบัญชีของแต่ละกิจการ

ค่ากรมธรรม์จ่ายล่วงหน้า
ค่ากรมธรรม์จ่ายล่วงหน้า

บันทึกบัญชีค่ากรมธรรม์จ่ายล่วงหน้า
บันทึกบัญชีค่ากรมธรรม์จ่ายล่วงหน้า

(Visited 1,035 times, 4 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
แชร์บทความ :
Scroll to Top