กฎหมายทั่วไปที่นักบัญชีควรรู้

[Total: 0    Average: 0/5]

ใครที่เป็นนักบัญชีคงจะรู้อยู่แล้วว่ากฎหมายที่จำเป็นมีอะไรบ้าง แต่ว่าก็ยังมีบางคนที่ยังรู้ว่ากฎหมายสำคัญ ที่จำเป็นจริงๆคืออะไร ฉะนั้นใครที่เป็นนักบัญชีเองก็คงจะรู้ว่า ในหน้าที่การงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีต้องมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง อย่าง กฎหมายประมวลรัษฎากร ที่เป็นกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรโดยตรง และอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญก็คือ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ยิ่งในบรรพ 3 ตามพระราชบัญญัติ พุทธศักราช 2543 การบัญชี , พระราชบัญญัติ พุทธศักราช 2547 วิชาชีพบัญญัติ, พระราชบัญญัติประกันสังคม, พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

สำหรับเหล่านักบัญชี จำเป็นต้องรู้จักกฎหมายทั้งหมด เพราะว่าเป็นแนวความคิดรวมๆที่สามารถนำมาอ้างอิงได้ ยิงในกฎหมายประมวลรัษฎากรด้วยแล้วยิ่งจำเป็นที่สุด เพราะว่าเป็นกฎหมายที่เข้มข้นที่สุด แต่ในปัจจุบันประเด็นต่างๆทางภาษีก็มักจะตามมากมาย อีกทั้งเงื่อนไขต่างๆ ก็ทำให้นักบัญชีต้องทำการแยกภาษีต่างๆออกจากการทำบัญชีด้วย ด้านกฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิชย์ที่นักบัญชีต้องทราบและเข้าใจ ต้องเริ่มจากการเรียนรู้เสียก่อน เพราะว่ามีทั้งสิ้น ๖ บรรพด้วยกัน ดังต่อไปนี้

  1. บรรพ 1 มาตรา 4-193 หลักทั่วไป จะเกี่ยวข้องกับบุคคล, สมาคม, นิติบุคคล, มูลนิธิ, นิติกรรม, ทรัพย์, ระยะเวลาและอายุความ รวมแล้วประมาณ 224 ข้อ
  2. บรรพ 2 มาตรา 194-452 หนี้ จะเกี่ยวข้องในเรื่องของหนี้สิน, สิทธิการเรียกร้องต่างๆ, บุริมสิทธิ, เจ้าหนี้และลูกหนี้ รวมไปถึงการโอนกรรมสิทธิ์, สัญญา, การชำระหนี้, การจัดการนอกสั่ง, ละเมิด และลาภมิควรได้ รวมแล้วประมาณ 258 ข้อ
  3. บรรพ 3 มาตรา 453-1297 เอกเทศสัญญา เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน, ซื้อขาย, เช่าซื้อ, การเช่าทรัพย์, จ้างทำของ, จ้างแรงงาน, รับขน, จ้างทำของ, ยืม, ฝากทรัพย์, จำนอง, ค้ำประกัน, จำนำ, คลังสินค้า, นายหน้า, ตัวแทน, การพนันขันต่อ, ประนีประนอมยอมความ, ประกันภัย, บัญชีเดินสะพัด หุ้นส่วนบริษัท, ตั๋วเงิน รวมแล้วประมาณ 824 ข้อ
  4. บรรพ 4 ทรัพย์สิน เกี่ยวกับ กรรมสิทธิ์ ภาระจำยอม, ครอบครอง, สิทธิเหนือพื้นดิน, อาศัย, สิทธิเก็บกิน, อสังหาริมทรัพย์แบบภาระติดพัน รวมแล้วประมาณ 136 ข้อ
  5. บรรพ 5 มาตรา 1435-1598 ครอบครัว เกี่ยวกับบิดามารดา การสมรส บุตร มรดกต่างๆ รวม 156 ข้อ
  6. บรรพ 6 มาตรา 1599-1755 มรดก เกี่ยวกับการตกทอด, พินัยกรรม, สิทธิในการรับมรดก, อายุความ รวมแล้ว 156 ข้อ
(Visited 108 times, 1 visits today)

Related posts:

หุ้นทุนที่ได้รับคืน
การตลาดแบบบลูโอเชี่ยน
การริบหุ้นกรณีผู้จองซื้อหุ้นไม่นำเงินมาชำระค่าหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดมีวิธีการดังนี้
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ในการบันทึกบัญชี
Creative decorating with houseplants, from floor to ceiling
มาตรฐานการบัญชีที่ดี..ต้องสร้างความน่าเชื่อถือจากงบการเงิน
งบดุล คือ งบที่แสดงฐานะทางการเงินของธุรกิจ
การวิเคราะห์ส่วนผสมของยอดขาย
ภาษที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ควรรู้
เคล็ดไม่ลับการเลือกเสื้อผ้าแฟชั่นให้เหมาะสมกับผิว
สัญญาจ้างทำของ คือ
ระบบการทำบัญชี Paypal ช้อปปิ้งออนไลน์ได้ทั่วโลก
ในการนำเข้าสินค้าต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง?
ใครคือผู้ใช้ประโยชน์จากการบัญชีบ้างนะ ?
จัดทำบัญชีส่วนบุคคลอย่างไรให้สำเร็จและใช้งานได้อย่างยาวนาน

ใส่ความเห็น