ตลาดน้ำบางคูเวียง

0
15


เวลาเปิดบริการ 06.00 – 08.00
ตั้งอยู่จังหวัด นนทบุรี

ตลาดน้ำบางคูเวียง ตั้งอยู่ระหว่างวัดสองวัดนั้นคือ วัดโบสถ์บน กับวัดโพธิ์เอน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพฯ ทั้งนี้ เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเยี่ยมตลาดน้ำบางคูเวียง สร้างความปลาบปลื้มและปีติยินดีแก่พ่อค้าแม่ค้า และชาวบ้านในละแวกนี้เป็นอย่างยิ่ง
 
ตลาดน้ำบางคูเวียง มีช่วงเช้าระหว่างเวลา 06.00 – 08.00 น. แม้ว่าตลาดแห่งนี้จะมีขนาดไม่ใหญ่เท่าตลาดแห่งอื่น ๆ แต่ผักผลไม้ที่เอามาขายล้วนเป็นของชาวบ้านในละแวกนั้นที่เป็นคนปลูกกันเอง ดังนั้น ของที่มาขายจึงนับได้ว่า สะอาด และมีราคาถูก นอกจากนี้ยังมีการขายอาหารและสินค้าอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันอีกด้วย
 
นอกจากได้หาซื้อผักผลไม้สด ๆ และอาหารคาวหวานที่มีรสชาติถูกปากกลับไปรับประทานที่บ้านแล้ว หากใครที่สนใจทำบุญยามเช้า สร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต ทุกเช้าจะมีพระภิกษุจากวัดบริเวณใกล้เคียงจะออกบิณฑบาตโดยใช้เรือลำเล็ก ๆ เป็นพาหนะ นับเป็นภาพวิถีชีวิตแบบไทยโบราณที่นับวันจะหาดูได้ยาก
 
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถนั่งเรือมาได้ โดยให้นั่งจากท่าน้ำวัดชะลอ อำเภอบางกรวย ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ค่าโดยสารคนละ 5 บาท เรือจะออกทุก ๆ 15 นาที ระหว่าง 05.00-20.00 น. หรือจะโดยสารเรือจากท่าน้ำนนทบุรี (ท่าพิบูลสงคราม 2) ก็ได้ จะใช้เวลาประมาณ 45 นาที ค่าโดยสารคนละ 5 บาท  ส่วนถ้าใครอยากเช่าเรือเหมา ก็ให้เช่าเรือจากท่าช้าง กรุงเทพฯ ใช้เส้นทางคลองบางกอกน้อย-คลองอ้อมตลาดน้ำ บางคูเวียใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าเช่าเรือประมาณ 300 บาท
 
 

ทิ้งคำตอบไว้

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.